Fitness » typer af medlemsskab

Typer af medlemsskab

 

Fitnesscenter


Medlemsskab af Frem Fitness, som giver adgang til fitnesscenteret, fungerer som et abonnement. Abonnementstyper og priser findes her

Det forekommer regelmæssigt, at medlemmer og andre forespørger på andre former for medlemsskab af Frem Fitness end de der aktuelt tilbydes, feks. klippekort og gæstekort. Vi har desværre ikke mulighed for at efterkomme disse ønsker. Frem Fitness er et foreningsdrevet fitnesscenter og en afdeling under Idrætsforeningen Frem Skørping.

Det betyder bla at vi kan ansøge om offentlige tilskud iht feks folkeoplysningsloven. Som følge deraf er vi underlagt en række begrænsninger i de medlems-/abonnementsordninger vi kan tilbyde. Det er således en forudsætning, at medlemsforholdet har karakter af et medlemsskab i stil med de der ellers kendes fra idrætsforeninger. Det betyder blandt andet, at medlemsskabet er personligt, og ikke kan overdrages til andre.
 Konsekvensen af dette er, at vi ikke kan tilbyde klippekortsordninger, dags- og ugemedlemsskaber og lignende. Såfremt vi tilbød sådanne ordninger, kunne det give anledning til at disse kunne sidestilles med de tilbud der udbydes i feks. kommercielle centre. Dette ville kunne give anledning til at vor mulighed for at ansøge om offentlige tilskud kan komme i fare, idet offentlige tilskud i så fald kan tolkes som værende konkurrenceforvridende.
 
Idrætsforeningen - FREM Skørping | Himmerlandsvej 59 | 9520 Skørping