Fitness » Tilbud til frivillige ledere i Frem

Tilmelding - Frivillige lederes familiemedlemmer

Denne side henvender sig udelukkende til frivillige ledere (instruktører, bestyrelsesmedlemmer, mm) i Frem Fitness og disses hjemmeboende familiemedlemmer.

Som påskønnelse for indsatsen kan frivillige ledere i Frem Fitness træne gratis. Endvidere kan hjemmeboende medlemmer af den frivillige leders husstand træne til nedsat pris – i 2021 kr. 300,- for perioden fra indbetaling til og med 31.12.21. Som sidste år, det det også i 2021 muligt at lade én person, som ikke er fra din husstand, få glæde af denne ordning. En forudsætning herfor, er at ingen fra din husstand benytter tilbuddet.

Såfremt familiemedlemmet ikke tidligere har været omfattet af ordningen, er proceduren for tilmelding og betaling, som følger:

  1. Den frivillige leder sender en e-mail til Henrik Østergaard (henrik1730@gmail.com) med navn/navnene på de hjemmeboende familiemedlemmer, som ønskes omfattet af ordningen.Eller navnet på din bekendte.

  2. Henrik bekræfter registreringen pr. e-mail til den frivillige leder

  3. Den frivillige leder går i perioden 01.01.21- 31.01.21 ind på hjemmesiden under afsnittet ”For Ledere (adgangskodebeskyttet)”, vælger menupunktet”Tilmelding – Lederes husstand” og logger på med adgangskoden fremfitness

  4. På siden vælges knappen ”Tilmeld”

  5. På den side der kommer op, logges der ind med familie medlemmets oplysninger (ikke den frivilliges)

  6. Følg instruktionen på siden og foretage indbetaling

  7. Familiemedlemmet har adgang til centeret straks efter indbetaling er foretaget. Medlemmer uden aktiv nøglebrik kan kontakte Henrik for udlevering af nøglebrik. Husk at der kan opnås adgang til centeret vha. SMS jf. beskrivelse på hjemmesiden.

Såfremt familiemedlemmet tidligere har været omfattet af ordningen, følges ovennævnte procedure – dog springes punkterne 1 og 2 over.

Idrætsforeningen - FREM Skørping | Himmerlandsvej 59 | 9520 Skørping