Basket » Værdier og forventninger til spillere, holdledere, turneringsleder og forældre

🏀 Kultur og forventningsafstemning 🏀 Vi vil kort introducere jer for, vores ønsker for den klub, som vi skal til at definere og forme sammen med jer - spillere, forældre og trænere. I Skørping Wizards er udgangspunktet basketball - men endnu vigtigere end sportsgrenen er måden vi er sammen på. Vi er sammen for at have det sjovt og udvikle os i fællesskab. For at skabe rammer for dette vil eksplicit kommunikere hvad vi forventer af os selv som trænere, af spillerne og forældre. Partnerskabskultur I Skørping Wizards ønsker vi at skabe rammer som fremmer gensidigt respektfulde og omsorgsfulde relationer. Vi ønsker at understøtte vores medfødte evne til at føle glæde, til at lege og til at vokse mentalt, følelsesmæssigt og fysisk. Autoritet og magt udøves på måder der styrker snarere end afmagter andre, og vores kultur omfavner det menneskelige potentiale for kreativt samarbejde - til gavn for alle. Eksempler: - Vi taler respektfuldt til hinanden - Vi løfter og støtter hinanden - Vi udfordrer hinanden - Vi hjælper hinanden - Vi er et hold Alle - trænere, spillere og forældre - har et ansvar for, at vi i partnerskab lykkes med at løfte de opgaver, som er forbundet med at drive og administrere en basketball-klub ☺️ 
Idrætsforeningen - FREM Skørping | Himmerlandsvej 59 | 9520 Skørping