Fitness » Tilmelding » Typer af medlemsskab

Typer af medlemsskab

 

Fitnesscenter


Medlemsskab af Frem Fitness, som giver adgang til fitnesscenteret, fungerer som et abonnement. Abonnementstyper og priser findes her

Det forekommer regelmæssigt, at medlemmer og andre forespørger på andre former for medlemsskab af Frem Fitness end de der aktuelt tilbydes, feks. klippekort, gæstekort og månedsmedlemsskaber. Vi har desværre ikke mulighed for at efterkomme disse ønsker. Frem Fitness er et foreningsdrevet fitnesscenter og en afdeling under Idrætsforeningen Frem Skørping.

Det betyder bla at vi kan ansøge om offentlige tilskud iht feks folkeoplysningsloven. Som følge deraf er vi underlagt en række begrænsninger i de medlems-/abonnementsordninger vi kan tilbyde. Det er således en forudsætning, at medlemsforholdet har karakter af et medlemsskab i stil med de der ellers kendes fra idrætsforeninger. Det betyder blandt andet, at medlemsskabet:
  • er personligt og ikke kan overdrages til andre
  • har en varighed på minimum tre måneder
Konsekvenser af dette er, at vi ikke kan tilbyde klippekortsordninger, dags-/uge-/månedsmedlemsskaber og lignende. Såfremt vi tilbød sådanne ordninger, kunne det give anledning til at disse kunne sidestilles med de tilbud der udbydes i feks. kommercielle centre. Dette ville kunne give anledning til at vor mulighed for at ansøge om offentlige tilskud kan komme i fare, idet offentlige tilskud i så fald kan tolkes som værende konkurrenceforvridende.
 

Udendørs fitness


Der er mulighed for at købe adgang til Udendørs Fitness. Dette medlemsskab giver ikke adgang til fitnesscenterets øvrige faciliteter.

Udendørs Fitness foregår onsdage kl 17.30 på plænen foran Frem Fitness, hvor øvelserne primært vil være funktionelle med simple redskaber eller blot med kroppens egen vægt. Holdet starter igen fra onsdag den 4. april og 12 uger frem.

Tilmelding foregår under "Booking/Holdtræning" i menuen til venstre.

Deltagelse i udendørs fitness er gratis for medlemmer der allerede har adgang til fitness-centeret.

 
Idrætsforeningen - FREM Skørping | Himmerlandsvej 59 | 9520 Skørping