Håndbold » Værdier og forventninger » Forældre
 
 
Det er vigtigt og nødvendigt, at I som forældre yder en indsats omkring holdene og dermed er med til at styrke sammenholdet og den klubånd, der er afgørende for at kunne vedblive med at være en attraktiv klub.

Som forældre kan du bl.a. bidrage som trænerholdleder (se de særskilte beskrive) eller du kan hjælpe ved fx være:
 • Hjælper til de arrangementer som håndboldafdelingen har forpligtiget sig til: Klubben får penge for at hjælpe til ved forskellige arrangementer, fx Rebildløbet, Rebildfesten, PUMA Cup mv. Se Aktiviteter for en oversigt over hovedaktiviteter som vi fra Håndbold skal hjælpe med at afvikle.
 • Tidstager til hjemmekampe, vaske spillertøj, køre til kampe etc.
 • Særlige opgaver: Hvis holdet fx skal til stævne el. lignende - Her kan der fx være behov for at forældre melder sig til at overnatte sammen med holdet.
 • Kagebager: Opgaven kan være at føle et ansvar for at holdet også socialt fungerer og har det sjovt. Uanset spillernes alder, vækker det f.eks. altid STOR begejstring når der er bagt en kage.
Udover at hjælpe har FREM Skørping håndbold en forventning om, at du: 
 • Glæder dig over at dit barn er med på holdet i et forpligtende fællesskab.
 • Respekterer trænerens håndtering af børnene og dispositioner på banen. Tag en snak med træneren efter træningen eller kampen, hvis der er noget der trykker – åbenhed og dialog er fremmende for et godt samarbejde og gensidig forståelse.
 • Møder op til træningen og kamp i det omfang du har mulighed for det, både så du kan se, hvordan holdet træner, og fordi det jo altid er dejligt med et hold klappende forældre på sidelinjen til en kamp – det giver en fantastisk stemning i hallen, når der er mange tilskuere.
 • Bakker op om klubben og dens arrangementer - du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i foreningens liv end ansvarlighed, lyst og engagement.
 • Tager din tørn mht. kørsel, vask af spiller-tøj, holdlederfunktion og lignende.
 • Kan tage initiativ til dialog med træner eller bestyrelse eller tage initiativ til forældremøder, hvis der er ting på holdet der kræver en afklaring.
 • Læser de mails du får tilsendt og de sedler barnet får med hjem – de er altid relevante.
 • Hjælper dit barn til at melde afbud til træning eller kamp hvis de er forhindret i at deltage.
 • Viser respekt for det arbejde der udføres af frivillige i foreningen.
 Til Kamp
 • Kun kommer med positive tilkendegivelser overfor egne spillere, modstandere, trænere og dommere.
 • Viser respekt overfor dommerens afgørelser. Dommeren er en del af spillet.
 • Sæt fokus på spillet frem for resultater. Holdet kan udmærket have spillet godt, selvom det tabte. Spørg fx dit barn om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
 • Håndbold er et holdspil og det er vigtigt at ingen føler sig ”uden for”. Vær derfor opmærksom på at give opmuntring til hele holdet, både i medgang og modgang – ikke kun til dit eget barn.
 
Dit bidrag og engagementet sætter sig spor, ikke bare ved at foreningen kan fungere men også hos børnene og de unge, som helt åbenlyst holder af og ser op til voksne ”der gør noget”!
Idrætsforeningen - FREM Skørping | Himmerlandsvej 59 | 9520 Skørping