Forside » Om... » FREM Skørpings historie
Idrætsforeningen Frem Skørpings historie
Fortalt af Henning Olsen.

Frem blev til, da der i efteråret 1928 samledes en del personer i Skørping for at tale om oprettelse af en idrætsforening i Skørping. Det blev en realitet den 28. oktober 1928, hvor den første bestyrelse blev valgt på en stiftende generalforsamling. Foreningens navn blev Ungdoms og Idrætsforeningen Frem Skørping, og foreningens første formand blev tidligere skotøjshandler Anker Simonsen. Foreningens sportslige aktiviteter dengang var fodbold, og fodboldens hjemmebane var dengang den gamle Markedsplads, som i dag er en del af Skørping Centret. Det kunne være svært at holde en bane kampklar, da den imellem kampene blev brugt til kreaturer.

Ret hurtigt efter krigen blev der arbejdet på at forbedre faciliteterne til sporten, og det lykkedes, da man den 21. august 1952 indviede baneanlægget på Sdr. Kirkevej. Anlægget og klubhuset, som var en gammel Tyskerbarak, blev etableret med frivillig arbejdskraft. Da anlægget var færdigt blev det anset som det bedste og flotteste i Jylland. Det nye anlæg gav mod på andre sportsudfoldelser, og Frem udvidede aktiviteterne med håndbold.

Et bestyrelsesmedlem, Elmer Møller, startede med håndbold i Frem og var håndboldens formand og træner i mange år. Senere startede foreningen gymnastik og badminton i skolens gymnastiksal.

Nogle gamle medlemmer i Frem kunne i 1963 se behovet for at aflaste bestyrelsen i arbejdet med at tjene penge, så foreningen kunne løbe rundt, og de startede dengang Støtteforeningen Frems Venner. Støtteforeningen lavede forskellige lotteri-, banko- og andre småarrangementer, hvor hele overskuddet gik til Frem. De første 20 år var der dog ikke den store indtjening i støtteforeningen. Senere begyndte Frems Venner at arrangere byfester, og det gav dengang i starten store overskud, og siden har Frems Venner været med til at tjene mange penge hjem til driften af Frem, på vidt forskellige arrangementer.

I starten af 1974 blev skolens gymnastiksal erklæret ulovlig, og der skulle findes en anden løsning til skolens gymnastik. I mange år havde en kreds af borgere i Skørping arbejdet med planerne om at opføre en idrætshal i Skørping. Først da Skørping Kommune pludselig ønskede at opføre en idrætshal i Skørping tæt ved skolen skete der noget. Kommunen ønskede samtidig et idrætsanlæg placeret omkring hallen, hvorfor Frems daværende formand Henning Bak blev inddraget i byggeprojektet. Området hvor hallen ligger var dengang fredsskov, men der blev lige købt en del af skoven, da det skulle gå hurtigt, til hallen, parkeringsplads, samt til 2 fodboldbaner, og så skulle der efterfølgende erhverves fredsskov til de sidste baner.
 
Nu blev hallen indviet d. 20. september 1975, og de to fodboldbaner et par år senere. Det gav midlertidig en deling af foreningen, da man nu spillede fodboldkampe på de nye baner, og trænede på de gamle på Sdr. Kirkevej. I forbindelse med hallens bygning kom der en ny sportsgren til Frem, nemlig volleyball, og foreningen var ved at blive så stor, at den blev opdelt i selvstændige afdelinger, samt en hovedbestyrelse, hvilket er samme struktur foreningen stadig arbejder efter.

Fra de to nye baner blev taget i brug i 1977-78 har forskellige formænd for Frem arbejdet på at få det sidste jord til en samling af boldbanerne, med det viste sig at være meget svært. Først da Frem i 1992 satte sig for, at nu skulle der arbejdes meget kraftigt på sagen kom der skred i tingene. Det endte med det baneanlæg, som blev indviet den 29. juni 1998. Akkurat som i 1952 er det nye anlæg et af de flotteste i Jylland.

I 2007 kom der en udvidelse af Skørping Idrætscenter, som nu er det nye navn for Skørping Hallen. Centret blev udvidet med en Hal 2 med springgrav samt et nyt motionscenter. I samme forbindelse etablerede Idrætsforeningen i samarbejde med DGI et foreningsbaseret motionscenter, hvilket fra starten blev en succes med stor søgning fra byens borgere.

Bestyrelsen i Frem ønsker hele tiden at udvikle foreningen, og der arbejdes konstant med idéer til hvorledes foreningen kan udbygge sin rolle som et af lokalsamfundets naturlige omdrejningspunkter og således fortsat være det gode aktiv for områdets borgere, som nogle fremsynede mænd så i 1928. Anno 2012 består foreningen af 7 afdelinger, der udbyder hver sin idrætsaktivitet.
Idrætsforeningen - FREM Skørping | Himmerlandsvej 59 | 9520 Skørping