Om FREM Skørping

Idrætsforeningen FREM Skørping er en paraplyorganisation bestående af i alt 7 afdelinger, der tilbyder hver sin idrætsgren / motionsform. FREM ledes af en hovedbestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling i februar måned. Hovedbestyrelsen sammensættes af de enkelte afdelingsformænd samt et forretningsudvalg bestående af formand, sekretær og kasserer. 

Hver enkelt afdelingsbestyrelse har selvstændigt ansvar for drift og økonomi i egen afdeling. På generalforsamlingen vedtages driftsbudgetter for alle afdelinger til det kommende år. 
Årsrapport kan tidligst 7 dage inden generalforsamlingen rekvireres elektronisk ved henvendelse til sekretæren på mail.

Idrætsforeningens vedtægter kan findes her
Idrætsforeningen - FREM Skørping | Himmerlandsvej 59 | 9520 Skørping